Åsane allianseidrettslag

Allidrett

Timeplan for våren 2019 finner du her.

Åsane Allidrett


Høst 2018 - vår 2019

Åsane allidrett disponerer Rollandshallen med svømmehall, gymsal og ballhall hver tirsdag fra klokken fem til åtte.
Prisen for å delta er kr 800 per år, fordelt på en innbetaling om høsten og en om våren, hver på kr 400. Påmelding gjelder hele skoleåret 2019-2020, det er altså ikke ny påmelding før vårsemesteret.
Nytt av året er at vi har innført søskenmoderasjon, ett medlem betaler full pris, søsken betaler halv pris.

Alder: Vi har i prinsippet ingen øvre aldersgrense, og håper at vi kan få i stand grupper for de litt eldre barna som ikke finner seg til rette på mer spesialiserte aktiviteter. De yngste som kan begynne på allidretten er født i 2014.
Facebook finner du ytterligere informasjon og du kan kontakte oss der om du lurer på noe.
Skulle du ønske å bidra til videre drift av Åsane allidrett, kontakt oss på epost for informasjon eller for å melde din interesse.