Åsane allianseidrettslag

Allidrett

Timeplan for våren 2020 finner du her.

Åsane Allidrett


Innkalling til årsmøte for Åsane Allidrett onsdag 11 mars 2020

Åsane Allidrett kaller inn til årsmøte onsdag 11 mars 2020, kl. 19.00 i Klubbhuset på Rolland, i underetasjen i "Pokalrommet"

Saksliste med saksdokumenter er tilgjengelig her.


Som tidligere informert trenger vi flere styremedlemmer for at Allidretten skal leve videre!
Åsane Allidrett ønsker at styret skal gjenspeile aktiviteten i idrettslaget og ønsker derfor at også foreldre til utøvere skal være med i styret.

Om noen ønsker å delta i styrearbeidet, sender du en e-post til allidrett@gmail.com eller tar turen innom "kontoret" vårt for en prat. Vi er tilstede hver tirsdag kl. 17-20 (Vi holder til rett inn hovedinngangen og til venstre)

Mvh Styret
Åsane Allidrett

Vår 2020

Åsane allidrett disponerer Rollandshallen med svømmehall, gymsal og ballhall hver tirsdag fra klokken fem til åtte.
Prisen for å delta er kr 800 per år, fordelt på en innbetaling om høsten og en om våren, hver på kr 400. Påmelding gjelder hele skoleåret 2019-2020, det er altså ikke ny påmelding før vårsemesteret.
Nytt av året er at vi har innført søskenmoderasjon, ett medlem betaler full pris, søsken betaler halv pris.

Alder: Vi har i prinsippet ingen øvre aldersgrense, og håper at vi kan få i stand grupper for de litt eldre barna som ikke finner seg til rette på mer spesialiserte aktiviteter. De yngste som kan begynne på allidretten er født i 2014.
Facebook finner du ytterligere informasjon og du kan kontakte oss der om du lurer på noe.
Skulle du ønske å bidra til videre drift av Åsane allidrett, kontakt oss på epost for informasjon eller for å melde din interesse.