Åsane allianseidrettslag

Allidrett

Allidrett i Rollandshallen hver tirsdag.

Åsane Allidrett - INFO


Idrettsskolen disponerer Rollandshallen med svømmehall, gymsal og ballhall hver tirsdag fra klokken fem til åtte.

Barna blir inndelt i ni grupper etter alder og boligstrøk. De yngste begynner klokken 17.15, de mellomste klokken 18.05 og de eldste kl 19. Hver gruppe består av 15 til 18 barn. Dersom noen har spesielle ønsker, må det gis særskilt melding om dette.

Påmelding og gruppeinndeling gjelder for hele skoleåret 2019-2020. Det er derfor ingen ny påmelding for vårsemesteret. Prisen er kr 800 per år, fordelt på en høstinnbetaling og en om våren, hver på kr 400.
Ønsker man å slutte i løpet av skoleåret må det sendes utmelding. Kontingent vil løpe til Åsane allidrett har registrert utmelding i medlemsregisteret.


"Regler" - Åsane allidrett

I svømmehallen er det ønskelig at foreldrene er tilstede som tilskuere, mens på lek og ball ser vi helst at foreldrene ikke er med inn i salen. Både barn og instruktører fokuserer best da, og kan utnytte tiden uten forstyrrelser.

Ikke alle foreldre liker at andre tar bilder av deres barn, derfor har vi fullstendig fotoforbud på Åsane allidrett. Dette gjelder under alle aktiviteter. Kommunen krever at alle i bassenget bruker badehette, uavhengig av lengde på håret.

Alle som skal delta på aktivitetene må være registrerte medlemmer, ellers gjelder ikke forsikringen vår.

En representant fra styret er alltid til stede og er tilgjengelig for spørsmål, ris, ros og andre tilbakemeldinger.

Vi håper alle klarer å innrette seg etter disse enkle reglene, da de erfaringsmessig vil gi best trivsel og utbytte for alle som deltar på Åsane allidrett.

e-post: allidrett@gmail.com

Vel møtt til et hyggelig aktivitetsår!